„A BOR JÓKEDVRE DERÍT”

Bejelentkezés:
20/546-9834

Borász Szótár

Borkén

Kálium-piroszulfit, kálium-metabiszulfit , K2S205, a bor kénezésére használt borkezelő anyag.

Borszívó/ lopó / borlopó / hébér

Borlopó (hébér). Üvegből v. bádogból készült eszköz, melynek hosszu szára, bővebb teste és felül rövid szivókája van. A hosszu szárat a borba eresztik le s a felső szivókán keresztül teleszívják borral, s a száron keresztül megtöltik vele a poharakat. Különben kis gazdák a tök egy külön faját szárítva és kitisztítva használják házilag, borlopójuknak, az u. n. lopó tököt.

Fucsi

Fából készült, kisebb merítő edény.

Hordó

A bornak nagyban való eltartására H.-kat használnak, melyeknek e célból kifogásolhatatlanoknak kell lenniük, mert különben a bor vallja kárát. Legjobb boros H.-kat tölgyfából készítenek, jók még a szelid gesztenyefából, eperfából és ákácfából készült H.-k is, a különböző fenyőfák azonban e célra alkalmatlanok és pedig nemcsak azért, mert likacsosságuk miatt a bor nagyon apad bennök, de azért is, mert nehezen tisztíthatók s a bor kellemetlen fenyőfaizt vesz fel bennök. A H. teljesen száraz dongákból és gondosan készüljön: megfelelő helyeken vannak a donga közepén az akonanyilás, s a fenéken a csaplyuk; az 5 hektoliter ürtartalomnál nagyobb H.-k fenekét célszerü megfelelő nagyságu ajtócskával ellátni, melyet azután vagy faékkel, vagy vaskengyelzárral szorítunk a fenékhez. Ezek felerősítésénél arra kell ügyelni, hogy szegfejek s egyáltalán vas ne kerüljön a H. belsejébe, mert ez a bornak megtörését okozza. Az uj H. a bor befogadására nem alkalmas, azt előbb gőzölés, forrázás stb. által meg kell tisztítani, mert különben a bor kellemetlen faizü lesz benne; még ezután is csak silányabb minőségü ujbort vagy mustot töltsünk bele először, mert az óborok még a legjobban megtisztított uj H.-któl is mellékizt kapnak. A kiürült H.-t azonnal gondosan ki kell mosni és megkénezni, mert különben a beivódott bor megvirágosodik, megecetesedik stb. s a H. ily módon tisztátalanná válván, a belekerülő bort megrontja. Ezenfelül a H. dohos, penészes stb. lehet, melynek ize azután a beletöltött boron is észrevehető. A H.-ban a bor évenkint 11/2-31/2%-ot apad, mert a dongákon átivódó bor a felületről elpárolog; azonfelül a H.-ban érik a bor. Az apadás meggátlására a H.-kat firnisszel szokták bekenni; igaz ugyan, hogy a bekent H.-k tisztábbak maradnak, s az apadás is majdnem teljesen megszünik, de a bekent H.-ban csak nagyon lassan érik az ujbor, miért is ezek csak kész óborok eltartására használhatók előnnyel. A H.-k a boros pincében az u. n. ászokfákra s a pince talajától 0,5 m. magasan vannak elhelyezve. Némely vidéken «egy hordó bor» elnevezés alatt bizonyos mennyiségü bort értenek. Igy Tokajhegyalján egy hordó 21/2 akó, egy fél hordónak (11/4 akó) átalag a neve. L. még Donga.

Kármentő

Ovális fából készült 30 cm magas edény. A hordók csapraverésénél használják.

Prés

A szőlő vagy törköly levének kisajtolására szolgáló gép.

Puttony

Hátra vehető régen fából, ma fémből, műanyagból készült szőlőszállító edény.

Tőtike:

Hordók megtöltésére használt nagyobb négyszög alakú tölcsér. Űrtartalma elérheti a 10 -20 litert is.

Zsejtár / sajtár

Fenyőfából készült kis edény, melybe régen a szőlőt szokták szedni.